Pro investory

Naše Charakteristika investora

V osobní oblasti

 • Ladící s nastavením MSIC
 • Zaměření na rozvoj a spolupráci
 • S vysokým etickým kodexem
 • Schopní relevantní zpětné vazby startupům
 • Uvědomující si rizikovost BA investice
 • Vnímající i filantropický rozměr investice

V investiční oblasti

 • Připravenost investovat od 500.000 Kč/rok, v případě vhodného projektu
 • Investovat čas do vyhodnocení, rozvoje a mentoringu startupů

Informace pro investory

Běžná výše investice

 • Výše investic v business angel oblasti se pohybuje zpravidla od 3 do 5 milionu korun
 • Pomáháme i s koinvesticemi (spojení více subjektů, které dají dohromady požadovanou částku)
 • Možnost připojení MSIC Ostrava do koinvestice

Služby zahrnuté ve členství

Členství je podmíněno ročním členským poplatkem ve výši 15.000Kč

 • Výběr a přípravu záměrů k prezentaci na F4F Business Angel Clubu
 • Mentory pro startupy
 • Mastermind pro zpětnou vazbu projektů
 • Příprava 12 a více perspektivních projektů vhodných pro investici ročně
 • Náklady spojené s rozvojovými aktivitami klubu
 • Nejméně 3 investičně rozvojové aktivity ročně
 • Podpůrné aktivity MSIC pro motivaci podnikatelů ke vzniku nových projektů
 • Základní provozní náklady a občerstvení při akcích F4F Business AngelClubu pořádaných v prostorách MSIC

Odkazy pro investory